تشکیل شورای راهبردی دانشگاه علمی کاربردی مهدقرآن کریم  در جهت توسعه اهداف فرهنگی ، آموزشی ، قرآنی

تشکیل شورای راهبردی دانشگاه علمی کاربردی مهدقرآن کریم در جهت توسعه اهداف فرهنگی ، آموزشی ، قرآنی

با توجه به گذشت 2 سال از تأسیس مرکز علمی کاربردی مهدقرآن کریم و پذیرش دانشجو از طریق سازمان سنجش و وزارت علوم و نیاز به توسعه بیشتر فعالیت ها و برنامه ها و به روز نمودن کارکردها ، شورای راهبردی دانشگاه علمی کاربردی مهدقرآن کریم با حضور تعدادی از اساتید برجسته دانشگاه و حوزه علمیه و مسئولین موسسه برگزار گردید . در این راستا در نظر است با پیگیری لازم ، رشته های دارای مخاطب و کاربردی همراه با انواع همایش ها و فراخوان ها و با سبک پژوهش محور در این مرکز برنامه ریزی گردد .  ار تباط با موسسات فرهنگی ، آموزشی  و قرآنی و توسعه دوره های پودمانی ار اهداف دیگر تشکیل این شورا می باشد . در حال حاضر مکان این دانشگاه در منطقه سپاهانشهر اصفهان و با ساختمانی مناسب ، فعالیت ها و آموزش های لازم را در مقاطع کاردانی و کارشناسی ارائه می نماید .

تصاویر