بازدید مسئولان موسسات قرآنی کشور کویت  از موسسه مهدقرآن کریم

بازدید مسئولان موسسات قرآنی کشور کویت از موسسه مهدقرآن کریم

باتوجه به تعاملات قبلی فی مابین بعضی از موسسات قرآنی در عراق و کویت ، مسئولان موسسات اهلبیت (ع) کویت جهت هم افزایی و انتقال تجارب ، در سفر به اصفهان از موسسه مهدقرآن کریم و ولایت نیز بازدید داشته و با فعالیت های موسسه آشنا شدند . آشنایی با مراکز مهدقرآن ، تألیفات و ظرفیت های موجود ، بخشی از تعاملات صورت گرفته بود . پایان جلسات ، نظر این عزیزان در رابطه با موسسه مهدقرآن بعنوان مجموعه ای جامع و فراگیر که در همه رشته ها ، همه سنین ، همه مقاطع و همه بخش های مرتبط فعالیت می کند بسیار سازنده و مطلوب بود که قرار شد با اعزام مسئولان قرآنی و مربیان از کویت این هم افزایی به مرحله اجرایی

تصاویر