اخبار

همایش روز معلم

درخشش گروه تواشیح دبستان «مهاد صغیر» تحت نظارت مؤسسه مهد قرآن اصفهان

گروه تواشیح دبستان دخترانه «مهاد صغیر» تحت نظارت مؤسسه مهد قرآن کریم و ولایت اصفهان در مسابقات آموزش و پرورش ناحیه ۴ شهر اصفهان حائز رتبه برتر شد.