مدرسه مجازی قرآن کریم

تجوید تکمیلی(دکتر محمدرضا ستوده نیا)
درس 1 تا 15
ردیف نام درس اجرا حجم (MB) زمان
1 تقریر پیامبر در خصوص اختلاف لهجه های اعراب 10.496 00:59:35
2 علل تعدد قرائات 10.592 01:0:07
3 تعریف قرائت وقرائات 10.988 01:02:22
4 همزه وصفات آن 9.830 00:55:47
5 علم قرائات وفایده علم قرائات 10.680 01:00:37
6 فروغ قرائت یا فرش الحروف 11.044 01:02:42
7 رابطه میان قرآن،قرائات و ارکان قرائت صحیح 10.342 00:58:42
8 اصول قرآنی 10.566 00:59:58
9 تعریف روایت،وجه،طریق،اختیار و اسامی قاریان و راویان 10.392 00:58:59
10 نزول قرآن بر1حرف(قبل از هجرت) و بر7حرف(بعد از هجرت) 5.298 00:30:00
11 بررسی روایتهای 7 حرف(دیدگاه دوم)از کتب اهل سنت 5.182 00:29:21
12 بررسی متن،محتوا و دلالت حدیث سبعه (حروف 7 گانه) 4.522 00:25:36
13 بحث در حرف سبعه(حروف7گانه) 10.508 00:59:39
14 ادامه بحث در حروف سبعه(حروف7گانه)قرائات عشر،نظر شیعه،قرائت واحد 10.476 00:59:28
15 ادامه بحث در حروف سبعه(حروف7گانه)قرائت واحد،نظر قرآن شناسان جدید در قرآن 10.844 01:01:34