مدرسه مجازی قرآن کریم

آموزش صوت و لحن(استاد شاه میوه)

عنوان دوره : آموزش صوت ولحن

منبع دوره: سلسله آموزشهای صوت و لحن قرآن کریم

 استاد غلامرضا شاه میوه اصفهانی

توضیحات:

از همان آغاز نزول قرآن، پيامبر(ص) و اصحاب آن حضرت به شيوه ترتيل، قرآن را تلاوت مى‌كردند. برخى از اصحاب آن حضرت، ترتيل را با نغمه‌هاى آهنگين همراه مى‌كردند و بدين امر شناخته شدند.
قرائت آهنگين و با لحن و صوت در شهرهاى مهم كشور اسلامى از جمله در كوفه و بصره و مصر ادامه يافت، تا در سده‌هاى اخير (قرن 14 هجرى) در كشور مصر به كمال رسيد و هم اكنون در همه كشورهاى اسلامى اجرا مى‌شود.
قرائت با صوت و لحن يا نغمه و آهنگ در جذابيت و تأثيرگذارى قرائت قرآن و درك معانى آن نقش فراوان دارد.
قرائت آهنگين ضابطه‌مند و منطبق بر رعايت احكام شرعى و پرهيز از آلودگى به غنا و همراه با رعايت قواعد تجويدى است و لذا فراگيرى آن بايد با هدايت قارى برجسته قرآن صورت پذيرد.
قاريان هنرمند قرآن، براى بهره‌مندى از صداى خوب يا نگهدارى آن اقدامات بهداشتى، هم‌چون آماده ساختن تارهاى صوتى و حنجره و تقويت نَفَس و‌... را رعايت مى‌كنند.
براى زيبا خوانى مى‌توان از قواعد موسيقى نيز بهره برد، اما درباره به كارگيرى قواعد موسيقى در قرائت، بهترين روش، استفاده از شيوه‌هاى قرائت قاريان بزرگ قرآن و تمرين با آنان است

.